În cursul acestui an, societatea noastră a finalizat și recepționat două obiective de investiție în comuna Tigănași, județul Iași – „Consolidarea, renovarea, extinderea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, județul Iași” și „Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire teren în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Tigănași, județul Iași, primul proiect fiind finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar cel de-al doilea realizat prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Pentru reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural au fost realizate lucrări de construire și instalații complexe pentru a se putea încadra în paramentrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare. Clădirea dispune de sistem de detecție și alarmare la incendiu, sisteme de climatizare și ventilare, sistem de asigurare continuă a energiei electrice (prin intermediul unui generator de curent staționar cu automatizare la pornire de 34 kVA) iar agentul termic se asigură prin intermediul unui cazan pe combustibil solid cu gazeificare. Ventilarea căminului cultural se realizează prin intermediul unui agregat de tratare a aerul proaspăt 100% (CTA), cu recuperare termodinamică activă, cu un debit de introducere/evacuare de 2500 mh/h; Pe lângă acest sistem, în sala de spectacole mai sunt montate și cinci unități de climatizare (AC) de 12000 BTU/h.

Clădirea multifuncțională cu destinație Cabinete Medicale, Farmacie și Locuință de Serviciu este o construcție nouă, cu regim de înalțime P+1E, structurată astfel încât să asigura o bună funcționalitate a punctului sanitar.