Echipamentele de lucru performante şi spiritul concurenţial motivează compania să abordeze metode de lucru flexibile şi proiecte hidroedilitare de mare utilitate unei societăţi in dezvoltare.

Astfel, se realizează reţele de alimentare cu apă, lucrări de canalizare, rezervoare de apă şi staţii de epurare a apelor uzate.