• Reabilitare, refuncionalizare si modernizare Casa Universitarilor Iasi;
  • Moderniarea si cresterea eficientei energetice a scolii gimnaziale „Iordache Cantacuino”, Pascani, Iasi;
  • Reabilitare bloc de locuinte in comuna Tiganasi, judetul Iasi;
  • Construire dispensar medical in comuna Gropnita, judetul Iasi;
  • Modernizare, prin asfaltare, drumuri satesti in comuna Tiganasi, judetul Iasi;
  • Construire scoala primara cu 4 sali de clasa in localitatea Balteni Deal, comuna Balteni, judetul Vaslui;
  • Extindere, reabilitare, modernizare si dotare scoala primara in localitatea Singeri, comuna Gropnita, judetul Iasi;
  • Alimentare cu apa in comuna Danesti, judetul Vaslui;
  • Amenajare poduri si podete in localitatea Danesti, comuna Danesti, judetul Vaslui;
  • Construire cabinete medicale, farmacie, locuinta de serviciu, imprejmuire si racor utilitati, in satul Mihail Kogalniceanu,  comuna Tiganasi, judetul Iasi;
  • Modernizarea, renoarea si dotarea caminului cultural in comuna Tiganasi, judetul Iasi.