Recepția a două investiții importante în comuna Țigănași, județul Iași – Cămin Cultural și Cabinete Medicale

În cursul acestui an, societatea noastră a finalizat și recepționat două obiective de investiție în comuna Tigănași, județul Iași – „Consolidarea, renovarea, extinderea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, județul Iași” și „Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire teren în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Tigănași, …