Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași

Intervenţiile de reabilitare și modernizare aduse construcţiei pentru ca aceasta să poată fi adusă la parametrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare, constau în:

 • Desfacere termoizolație inițială realizată din blocuri de B.C.A și realizarea unui termosistem din polistiren, după aplicarea tencuielii pe zidăria existentă;
 • creșterea suprafeței de fundare, prin realizarea unor elemente de beton armat ce pătrund parțial sub talpa de fundare existentă;
 • dezvelirea perimetrală a pereților din beton armat ai demisolului și realizarea unei termo – hidro izolație corespunzătoare;
 • realizarea unei pardoseli de beton armat la nivelul demisolului;
 • curățarea și pasivizarea armăturilor expuse din zonele segregate de beton armat, cu mortare bicomponente;
 • repararea cu mortar de înaltă rezistență a zonelor segregate de beton armat;
 • realizarea de goluri de uși și ferestre conform detaliilor tehnice de arhitectură; golurile de uși și ferestre propuse s-au executat prin desfacerea zidăriei existente și realizarea la partea superioară a acestora a buiandrugilor din beton armat;
 • înfundarea golurilor de uși și ferestre rezultate din mutarea acestora s-a realiza prin țesere cu zidăria existentă;
 • refacerea locală a zonelor fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin desfacere, rețesere sau injectări cu mortar fluid de ciment;
 • realizarea unor lamele din microbeton torcretat, la fața zidăriei existente;
 • fixarea rampelor de scară din beton armat prefabricat cu elemente metalice conform detaliilor tehnice;
 • completarea cu elemente de lemn ecarisat a structurii existente a șarpantei și revizuirea îmbinărilor acestora cu elemente din oțel zincat;
 • realizarea unui sistem de izolare termică corespunzător la nivelul podului;
 • tratarea și ignifugarea şarpantei din lemn ecarisat;
 • refacerea sistemului de preluare și evacuare a apelor pluviale;
 • realizarea trotuarelor și a sistematizării verticale perimetrale clădirii;
 • Lucrari de instalatii termice, sanitare si electrice.