Dăm startul lucrărilor de consolidare și reabilitare la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași

Construită în perioada anilor ’60, clădirea în care funcționează Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, a suferit de-a lungul timpului o serie de modificări structurale și funcționale. Construcția este formată din patru corpuri – A1, A2, B si C și este distribuită pe subsol tehnic, parter și două etaje.

Conform expertizei tehnice, este necesară realizarea unor lucrari la structura de rezistență pentru punerea clădirii în siguranță fața de seism.

Lucrările contractate constau în reabilitarea din punct de vedere structural al corpului C1, refacerea în totalitate a finisajelor interioare și exterioare, modernizarea instalațiilor termice, sanitare, electrice și montajul unui sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.   

Principalele lucrări care se vor executa sunt urmatoarele:

 •   Structura:
 • Se vor aplica măsuri locale de consolidare la pereți și se vor monta contravantuiri metalice, ancorate în stâlpi și în grinzile adiacente acestora;
 • Se vor executa lucrări de protecție a grinzilor de fundare, petrimetral, cu materiale pasivizante.
 • Arhitectura:
 • Reparații tencuieli, aplicare glet și zugravirea pereților și tavanelor;
 • Montaj pardoseli din PVC de trafic intens și gresie antiderapantă;
 • Recompartimentarea grupurilor sanitare;
 • Amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;
 • Montaj termosistem la fațade și aplicare tencuială decorativă;
 • Realizare hidroizolații la terasă;
 • Hidro-termoizolarea soclului;
 • Refacere trotuare pe tot conturul;
 • Montaj pereți metalici și mână curentă la rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități și la toate treptele de intrare în clădire;
 • Amenajări exterioare comune celor două corpuri principale: alei pietonale, spații verzi.
 • Instalații electrice:
 • Iluminat de siguranță (iluminat pentru continuarea lucrului, iluminat de securitate – evacuare din clădire / marcarea hidranților /  împotriva panicii);
 • Instalație paratrăsnet;

Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

 • Instalații termice:
 • Montajul de convectoradiatoare din otel tip panou în locul radiatoarelor din fontă;
 • Înlocuirea conductelor de legătură de la coloanele existente la radioatoare;
 • Instalații sanitare:
 • Se vor înlocui conductele de legătură  de la coloane la obiectele sanitare și racordurile obiectelor sanitare;
 • Se vor înlocui obiectele sanitare;
 • Se va monta grup pompare pentru incendiu și hidranți interiori și exteriori;
 • Se vor înlocui conductele de alimentare cu apa și cele de canalizare;
 • Montaj ventilatoare pentru evacuare aer viciat;
 • Montaj rezervoare din fibra de sticlă.

Termen de execuție al lucrarilor: 27 luni.

Valoarea lucrărilor: 5.499.362,08 lei, fara TVA.