Finalizare lucrări la obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași”

Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași Intervenţiile de reabilitare și modernizare aduse construcţiei pentru ca aceasta să poată fi adusă la parametrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare, constau în: Desfacere termoizolație inițială realizată din blocuri de B.C.A și realizarea unui …

Recepția a două investiții importante în comuna Țigănași, județul Iași – Cămin Cultural și Cabinete Medicale

În cursul acestui an, societatea noastră a finalizat și recepționat două obiective de investiție în comuna Tigănași, județul Iași – „Consolidarea, renovarea, extinderea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, județul Iași” și „Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire teren în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Tigănași, …

Recepția la terminarea lucrărilor – EXTINDERE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ GROPNIȚA

Ne bucură faptul că am finalizat lucrările de construire la obiectivul de investiție „Extindere Școală Profesională în comuna Gropnița, județul Iași” și că de astazi, elevii din Gropnița beneficiază de două corpuri noi de cladire (corp școală și sală multifuncțională), realizate la inițiativa autorităților administrației publice locale, prin intermediul Programului …

Recepție la terminarea lucrărilor: DISPENSAR ȘI CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA VLĂDENI, JUDEȚUL IAȘI

Un nou proiect realizat de echipa noastră – construirea unui dispensar și centru medical de permanența în comuna Vlădeni, județul Iași. De astăzi, comuna Vlădeni din județul Iași, dispune de un dispensar uman nou, construit cu fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Un nou obiectiv de investiție realizat: Grădinița cu program normal, în localitatea Săveni, comuna Gropnița, județul Iași

Grădinița cu program normal, în localitatea Săveni, comuna Gropnița, județul Iași – Cu o suprafață construită de 950 mp, organizată planimetric în două zone funcționale, gradiniță și sală multifuncțională, investiția survine din nevoia de a dezvolta infrastructura educațională din zona respectivă, corespunzator normelor în vigoare. Lucrarea s-a realizat prin intermediul …

Am demarat lucrările pentru realizarea proiectului “Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Casa Universitarilor Iași” – termen estimat de finalizare Mai 2021

Istoria zbuciumată a Casei Universitarilor din Iași Casa “Canta”, cunoscută sub numele de “Casa Universitarilor”,  datează de pe la 1800, aparținând inițial vornicului Iordache Cantacuzino (1740-1826), mare logofăt în Divanul Moldovei, care a îndeplinit și funcția de caimacan (guvernator) în anul 1802 în timpul domniei lui Alexandru Șuțu.  Logofătul Nicolae …

Receptie la terminarea lucrarilor: „Amenajare curte interioara si imprejmuire la centrul de Asistenta Medico-Sociala Codaesti, comuna Codaesti, judetul Vaslui

Lucrari executate: – Alei carosabile cu pavele de 8 cm;– Alei pietonale cu pavele de 4 cm;– Amenajare drum betonat;– Amenajare parcare cu pavele de 8 cm, pe o suprafata de 300 mp;– Reamenajarea a 2650 mp spatiu verde si plantare maerial dendrologic precum: 127 arbori, 16 conifere, 37 arbusti, …