Am demarat lucrările pentru REVITALIZAREA MUNICIPIULUI PAȘCANI, PRIN CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, REABILITARE SALĂ ȘI TEREN DE SPORT A ȘCOLII „IORDACHE CANTACUZINO” și MODERNIZARE STRADĂ „ALEEA PARCULUI”, PAȘCANI, JUDEȚUL IAȘI

Amplul proiect finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, constă în:

  1. Construire grădiniță cu program prelungit și amenajare teren aferent, din strada Ștefan cel Mare, nr. 17 (cladire P+2 ce va dotata cu de rezerva intangibila de apa pentru limitarea la incendiu, sistem detectie incendiu, sistem efractie, sistem video, platforma subterana pentru colectare deseuri, statie incarcare auto, sistem solar, sistem fotovoltaic, etc.)
  2. Reabilitare sală și teren de sport a școlii generale „Iordache Cantacuzino” (refacere hidroizolație la fundații, refacere tencuieli, înlocuirea hidroizolației la terasa necirculabilă, înlocuire tâmplărie, termoizolarea clădirii, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, montaj covor PVC în sala de sport, amenajare suprafață teren fotbal/tenis cu gazon sintetic, pistă alergare, amenajare spații verzi, etc.)
  3. Modernizare strada „Aleea Parcului” (amenajare locuri parcare, spațiu de joacă pentru copii, 2200 mp pavaj carosabil, 1100 mp trotuare pietionale, amenajare spațiu verde 4590 mp, montare mobilier urban.

Finalizare lucrări de reabilitare și modernizare – Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” a trecut printr-un proces de consolidare, reabilitare și modernizare; Suntem bucuroși de faptul că lucrarile s-au desfășurat în bune condiții, fiind finalizate cu succes înainte de termenul de execuție contractat. Începând cu anul 2023 elevii sunt așteptați să se întoarcă în sălile de clasă.

Construită în perioada anilor ’60, clădirea în care funcționează Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, a suferit de-a lungul timpului o serie de modificări structurale și funcționale. Construcția este formată din patru corpuri – A1, A2, B si C și este distribuită pe subsol tehnic, parter și două etaje.

In baza expertizei tehnice, s-au realizat lucrari la structura de rezistență pentru punerea clădirii în siguranță fața de seism.

Pe langa acestea, s-au refacut în totalitate finisajele interioare și exterioare, s-au modernizat instalațiile termice, sanitare, electrice, s-a montat sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu si sistem de limitare la incendiu.

Finalizare lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii monument istoric – CASA UNIVERSITARILOR, Iași

Istoria zbuciumată a Casei Universitarilor din Iași

Casa “Canta”, cunoscută sub numele de “Casa Universitarilor”,  datează de pe la 1800, aparținând inițial vornicului Iordache Cantacuzino (1740-1826), mare logofăt în Divanul Moldovei, care a îndeplinit și funcția de caimacan (guvernator) în anul 1802 în timpul domniei lui Alexandru Șuțu.

 Logofătul Nicolae Cantacuzzino, zis Canta, fiul lui Iordache, reface casa în 1840 în timpul domnitorului Mihai Sturza (1834-1849).

Imobilul a găzduit de-a lungul timpului Școala de menaj (1930) și Școala Urbană de Gospodărie (1914).  Din anul 1947 devine cantină restaurant a cadrelor didactice ale Universității Al. I. Cuza, unde erau aduse și delegaţiile sau invitaţii universităţii.  
Casa Universitarilor fost reparată și extinsă între 1951-1952, la acea vreme a devenit renumită prin găzduirea de întâlniri despre  istoria și cultura orașului Iași.
Casa are un singur etaj şi 7 camere, anexe de aproximativ 600 mp., un beci de aproximativ 200 mp. şi aproape 5.000 mp. de grădină. Acum clădirea se află în proprietatea Universității Alexandru Ioan Cuza.

Casa Universitarilor a revenit în posesia Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi după un proces care a durat nici mai mult, nici mai puţin de 18 ani. Instanţa stabilind că această clădire de patrimoniu aparţine legal instituţiei de învăţământ, dupa ce a fost în administrare privată din anul 1998.

Lucrări de asfaltare în plină desfășurare în comuna Țiganași, Iași

Proiectul de reabilitare al insfrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Țigănași, județul Iași, constă în modernizarea prin asfaltare a 10 drumuri sătești, amenajarea de drumuri laterale, platforme de încrucișare, precum și în realizarea lucrărilor de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale. Deși turnarea covorului asfaltic a început recent, …

Finalizare lucrări la obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași”

Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași Intervenţiile de reabilitare și modernizare aduse construcţiei pentru ca aceasta să poată fi adusă la parametrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare, constau în: Desfacere termoizolație inițială realizată din blocuri de B.C.A și realizarea unui …

Recepția a două investiții importante în comuna Țigănași, județul Iași – Cămin Cultural și Cabinete Medicale

În cursul acestui an, societatea noastră a finalizat și recepționat două obiective de investiție în comuna Tigănași, județul Iași – „Consolidarea, renovarea, extinderea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, județul Iași” și „Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire teren în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Tigănași, …

Recepția la terminarea lucrărilor – EXTINDERE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ GROPNIȚA

Ne bucură faptul că am finalizat lucrările de construire la obiectivul de investiție „Extindere Școală Profesională în comuna Gropnița, județul Iași” și că de astazi, elevii din Gropnița beneficiază de două corpuri noi de cladire (corp școală și sală multifuncțională), realizate la inițiativa autorităților administrației publice locale, prin intermediul Programului …

Recepție la terminarea lucrărilor: DISPENSAR ȘI CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA VLĂDENI, JUDEȚUL IAȘI

Un nou proiect realizat de echipa noastră – construirea unui dispensar și centru medical de permanența în comuna Vlădeni, județul Iași. De astăzi, comuna Vlădeni din județul Iași, dispune de un dispensar uman nou, construit cu fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.