Dăm startul lucrărilor de consolidare și reabilitare la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași

Construită în perioada anilor ’60, clădirea în care funcționează Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, a suferit de-a lungul timpului o serie de modificări structurale și funcționale. Construcția este formată din patru corpuri – A1, A2, B si C și este distribuită pe subsol tehnic, parter și două etaje.

Conform expertizei tehnice, este necesară realizarea unor lucrari la structura de rezistență pentru punerea clădirii în siguranță fața de seism.

Lucrările contractate constau în reabilitarea din punct de vedere structural al corpului C1, refacerea în totalitate a finisajelor interioare și exterioare, modernizarea instalațiilor termice, sanitare, electrice și montajul unui sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.   

Principalele lucrări care se vor executa sunt urmatoarele:

 •   Structura:
 • Se vor aplica măsuri locale de consolidare la pereți și se vor monta contravantuiri metalice, ancorate în stâlpi și în grinzile adiacente acestora;
 • Se vor executa lucrări de protecție a grinzilor de fundare, petrimetral, cu materiale pasivizante.
 • Arhitectura:
 • Reparații tencuieli, aplicare glet și zugravirea pereților și tavanelor;
 • Montaj pardoseli din PVC de trafic intens și gresie antiderapantă;
 • Recompartimentarea grupurilor sanitare;
 • Amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;
 • Montaj termosistem la fațade și aplicare tencuială decorativă;
 • Realizare hidroizolații la terasă;
 • Hidro-termoizolarea soclului;
 • Refacere trotuare pe tot conturul;
 • Montaj pereți metalici și mână curentă la rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități și la toate treptele de intrare în clădire;
 • Amenajări exterioare comune celor două corpuri principale: alei pietonale, spații verzi.
 • Instalații electrice:
 • Iluminat de siguranță (iluminat pentru continuarea lucrului, iluminat de securitate – evacuare din clădire / marcarea hidranților /  împotriva panicii);
 • Instalație paratrăsnet;

Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

 • Instalații termice:
 • Montajul de convectoradiatoare din otel tip panou în locul radiatoarelor din fontă;
 • Înlocuirea conductelor de legătură de la coloanele existente la radioatoare;
 • Instalații sanitare:
 • Se vor înlocui conductele de legătură  de la coloane la obiectele sanitare și racordurile obiectelor sanitare;
 • Se vor înlocui obiectele sanitare;
 • Se va monta grup pompare pentru incendiu și hidranți interiori și exteriori;
 • Se vor înlocui conductele de alimentare cu apa și cele de canalizare;
 • Montaj ventilatoare pentru evacuare aer viciat;
 • Montaj rezervoare din fibra de sticlă.

Termen de execuție al lucrarilor: 27 luni.

Valoarea lucrărilor: 5.499.362,08 lei, fara TVA.

Lucrări de asfaltare în plină desfășurare în comuna Țiganași, Iași

Proiectul de reabilitare al insfrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Țigănași, județul Iași, constă în modernizarea prin asfaltare a 10 drumuri sătești, amenajarea de drumuri laterale, platforme de încrucișare, precum și în realizarea lucrărilor de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale. Deși turnarea covorului asfaltic a început recent, …

Finalizare lucrări la obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași”

Reabilitare bloc de locuințe sociale în sat Țigănași, comuna Țigănași, județul Iași Intervenţiile de reabilitare și modernizare aduse construcţiei pentru ca aceasta să poată fi adusă la parametrii de siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare, constau în: Desfacere termoizolație inițială realizată din blocuri de B.C.A și realizarea unui …

Recepția a două investiții importante în comuna Țigănași, județul Iași – Cămin Cultural și Cabinete Medicale

În cursul acestui an, societatea noastră a finalizat și recepționat două obiective de investiție în comuna Tigănași, județul Iași – „Consolidarea, renovarea, extinderea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Tigănași, comuna Tigănași, județul Iași” și „Construire cabinete medicale, farmacie, locuință de serviciu, împrejmuire teren în sat Mihail Kogălniceanu, comuna Tigănași, …

Recepția la terminarea lucrărilor – EXTINDERE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ GROPNIȚA

Ne bucură faptul că am finalizat lucrările de construire la obiectivul de investiție „Extindere Școală Profesională în comuna Gropnița, județul Iași” și că de astazi, elevii din Gropnița beneficiază de două corpuri noi de cladire (corp școală și sală multifuncțională), realizate la inițiativa autorităților administrației publice locale, prin intermediul Programului …

Recepție la terminarea lucrărilor: DISPENSAR ȘI CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA VLĂDENI, JUDEȚUL IAȘI

Un nou proiect realizat de echipa noastră – construirea unui dispensar și centru medical de permanența în comuna Vlădeni, județul Iași. De astăzi, comuna Vlădeni din județul Iași, dispune de un dispensar uman nou, construit cu fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Un nou obiectiv de investiție realizat: Grădinița cu program normal, în localitatea Săveni, comuna Gropnița, județul Iași

Grădinița cu program normal, în localitatea Săveni, comuna Gropnița, județul Iași – Cu o suprafață construită de 950 mp, organizată planimetric în două zone funcționale, gradiniță și sală multifuncțională, investiția survine din nevoia de a dezvolta infrastructura educațională din zona respectivă, corespunzator normelor în vigoare. Lucrarea s-a realizat prin intermediul …

Am demarat lucrările pentru realizarea proiectului “Reabilitare, refuncționalizare și modernizare Casa Universitarilor Iași” – termen estimat de finalizare Mai 2021

Istoria zbuciumată a Casei Universitarilor din Iași Casa “Canta”, cunoscută sub numele de “Casa Universitarilor”,  datează de pe la 1800, aparținând inițial vornicului Iordache Cantacuzino (1740-1826), mare logofăt în Divanul Moldovei, care a îndeplinit și funcția de caimacan (guvernator) în anul 1802 în timpul domniei lui Alexandru Șuțu.  Logofătul Nicolae …